Kim jest pracownik transgraniczny ?

Kim jest pracownik transgraniczny. ? Integracja europejska i stworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej pozwala na swobodny przepływ ludzi do pracy i towarów. Wyższe wynagrodzenie, lepsze warunki pracy oraz inne świadczenia pracownicze skłaniają wiele osób, do podjęcia pracy za granicą swojego rodzimego kraju. Pojęcie “pracownik transgraniczny” dotyczy osób, których podróże zamykają się w granicach Unii Europejskiej. Myśląc o pracownikach transgranicznych najczęściej przychodzą nam do głowy na przykład pracownicy Cieszyna. Cieszyn znajduje się przy polsko-czeskiej granicy. Według unijnej definicji pracownikiem transgranicznym można nazwać osobę, która przekracza granicę swojego kraju w celach zarobkowych, przynajmniej raz w tygodniu.

Kim jest pracownik transgraniczny ?

Pracownik transgraniczny jest pracownikiem specyficznym. Podlega, bowiem ustawodawstwu obydwu krajów. Powstaje pytanie odnośnie, któremu systemowi podatkowemu i ubezpieczeniowemu podlega taki pracownik ? W tym przypadku pracownik transgraniczny podlega systemom w kraju zatrudnienia. W wielu sytuacjach osoba taka uzyskuje rezydenturę podatkową w tym samym kraju, w którym zarabia pieniądze.

Rachunek bankowy, na który przelewane jest wynagrodzenie

Twój pracodawca może wymagać, abyś otworzył rachunek bankowy w kraju, w którym jesteś zatrudniony.

  • Jeżeli pracujesz w jednym z krajów strefy euro, powinno wystarczyć, że posiadasz konto w Twoim kraju zamieszkania. Jeżeli zarówno Twój kraj zamieszkania, jak i kraj w którym pracujesz, znajdują się w strefie euro, pracodawca nie może zmusić cię do otwarcia innego konta. Aby przelać Twoje wynagrodzenie (bez żadnych dodatkowych kosztów), pracodawca musi znać numer Twojego rachunku w formacie IBAN i kod SWIFT (BIC) Twojego banku. Za przelewy międzynarodowe w euro banki nie mogą naliczać wyższych opłat niż za przelewy krajowe.
  • Jeśli mieszkasz lub pracujesz w kraju spoza strefy euro: pracodawca może wymagać, abyś otworzył rachunek bankowy w lokalnym banku, jeżeli może udowodnić, że dokonanie przelewu za granicę będzie wiązało się z wyższymi kosztami.

Warte uwagi: Analiza rynku pracy – jak ją przeprowadzić?

Kim jest pracownik transgraniczny ? – Gdzie opłaca składki na ubezpieczenie społeczne ?

Składki na ubezpieczenie społeczne taki pracownik opłaca zawsze w kraju zatrudnienia. Ma to oczywiście znaczenie przy późniejszym pobieraniu świadczenia emerytalnego. Warto wiedzieć, że po przejściu na emeryturę pracownik ma prawo korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w kraju zatrudnienia.

Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu wirtualnych biur. Zobacz!

Praca w kilku krajach Unii jednocześnie.

Zgodnie z podstawową zasadą jeśli pracujemy w więcej niż jednym kraju UE, ale znaczną część swojej działalności zawodowej wykonujesz w kraju zamieszkania, jesteśmy obj eci systemem zabezpieczenia społecznego w kraju zamieszkania.

WażneZnaczna część” działalności zawodowej pracownika oznacza co najmniej 25 proc. czasu pracy lub dochodu. Jeśli mówimy o pracy na własny rachunek, przychody i liczba świadczonych usług również mogą mieć znaczenie przy obliczaniu tej wartości procentowej.