Jak zatrudnić kierowcę z Ukrainy ?

przez Renata Stępień

Jak zatrudnić kierowcę z Ukrainy ? Wśród cudzoziemców, którzy podejmują pracę zarobkową w Polsce, duży odsetek to obywatele Ukrainy. Można przypuszczać że trend ten będzie wzrostowy. Ukraińcy bardzo chętnie zatrudniają się jako kierowcy. Właściciele firm…

Czy można zdalnie rekrutować pracownika ?

przez Renata Stępień

Czy można zdalnie rekrutować pracownika ? – Rekrutacja zdalna wykorzystywana jest na rynku pracy dość często. Pandemia Covid19 zmusiła działy HR do znalezienia rozwiązania, które zastąpi tradycyjny interview. Zdalna rekrutacja ma wiele plusów Wirtualne rozmowy…

Testy BHP dla Ukraińców

przez Renata Stępień

Testy BHP dla Ukraińców. – każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunków pracy. Jeśli pracownik nie posiada koniecznych kwalifikacji nie możemy go zatrudnić. Musi mieć również dostateczną znajomości przepisów oraz zasad bhp. Chcąc…

Kim jest pracownik transgraniczny ?

przez Renata Stępień

Kim jest pracownik transgraniczny. ? Integracja europejska i stworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej pozwala na swobodny przepływ ludzi do pracy i towarów. Wyższe wynagrodzenie, lepsze warunki pracy oraz inne świadczenia pracownicze skłaniają wiele osób, do podjęcia…

Rynek pracy w branży IT – czego się spodziewać?

przez Renata Kowalska

Branża IT. Jak do tej pory przedstawiało się zapotrzebowanie na specjalistów z branży informatycznej? Wraz z rozpoczęciem pandemii, która rozpoczęła się pod koniec pierwszego kwartału 2020 roku, utrzymujące się wzrostowe zapotrzebowania na specjalistów IT nagle…

Proces zatrudnienia imigranta z Ukrainy

przez Renata Kowalska

W związku z napiętą sytuacją wojenną na terytorium Ukrainy, co raz więcej mieszkańców tego kraju zmuszona jest go opuścić. Z danych Centralnego Rejestru Ubezpieczonych ZUS wynika, że liczba osób podlegających ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym w…

Prognozy rynku pracy 2023

przez Renata Kowalska

Prognozy rynku pracy. Rynek pracy w Polsce kształtują najróżniejsze czynniki. Przede wszystkim wpływ na niego mają kwestie społeczne, jak dostęp do powszechnej edukacji, średnia długość życia czy rozwój medycyny. Jednakże w dużej mierze rynek pracy…

Pracodawco poznaj swoje obowiązki !

przez Renata Stępień

Pracodawco poznaj swoje obowiązki ! – Zanim zatrudnisz cudzoziemca, Powierzanie pracy cudzoziemcom jest szczególnie sprawdzane przez instytucje powołane do kontroli warunków pracy i zatrudnienia w Polsce. Chodzi przede wszystkim o Państwową Inspekcję Pracy. Jeśli zatrudniasz…

Zatrudnienie pracownika tymczasowego

przez Renata Stępień

Zatrudnienie pracownika tymczasowego – Wiele państw europejskich dotkliwie odczuwa brak pracowników. Widoczne jest to bardzo w przypadku prac sezonowych. Problem ten dotyczy także i polskich pracodawców, dlatego skodyfikowano ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, aby ułatwić…