Pozwolenie na pobyt oraz podjęcie pracy – Czy obcokrajowiec go potrzebuje ?

Pozwolenie na pobyt to dokument, który jest wymagany w celu możliwościa podjęcia legalnej pracy w Polsce. Polska to również kraj otwarty na obcokrajowców, którzy chcą w nim żyć, mieszkać i pracować. Każdy z cudzoziemców ma do tego prawo. Jednakże sama obecność obcokrajowca w Polsce nie powoduje, że ma on prawo do mieszkania i pracowania w Polsce (dotyczy to firm, które posiadają oddział, zakład lub inna formę zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski). Aby było to możliwe trzeba posiadać odpowiednie dokumenty, czyli legalizujące pobyt oraz pracę. Bez posiadania ich można zostać obarczonym nieprzyjemnymi konsekwencjami, które mogą spotkać nie tylko zatrudnianego obcokrajowcy, ale także pracodawcę. 

UWAGA!! Obowiązek posiadania dokumentów legalizujących pobyt oraz pracę nie dotyczy wszystkich obcokrajowców. Co więcej osoby będące obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii nie muszą posiadać takich dokumentów. Oznacza to że po przyjeździe do Polski można od razu podjąć pracę bez konieczności wyrabiania określonych dokumentów lub pozwoleń.

Pozwolenie na pobyt – Jakie dokumenty upoważniają do POBYTU w Polsce?

Tymi dokumentami są:

  • wiza krajowa lub wiza Schengen,
  • pozwolenie na pobyt czasowy,
  • paszport biometryczny, który umożliwia obywatelom niektórych krajów przebywanie w Polsce przez jakiś czas w ruchu bezwizowym

Jakie dokumenty upoważniają do PRACY w Polsce?

Do pracy upoważnia:

  • pozwolenie na pobyt czasowy oraz pracę,
  • zezwolenie na pracę typu A, B, C, D, E, S,
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (dotyczy to obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy).

Zezwolenie na pracę można otrzymać na wniosek, który składa przyszły pracodawca. Sam obcokrajowiec nie może tego zrobić. 

Otrzymane zezwolenie na pracę w Polsce dotyczy możliwości pracy na terytorium Polski i tym samym nie obowiązuje w innym kraju. 

Czy obcokrajowiec potrzebuje pozwolenie na pobyt oraz podjęcie pracy?

Co znajduje się w zezwoleniu na pracę?

W wydanym dokumencie udzielającym pozwolenie zawarte są informacje: na jaki okres czasu wydano pozwolenie (maksymalnie są to 3 lata) oraz szczegóły dotyczące pozwolenia na pracę, czyli:

  • stanowisko na jakim będzie pracować na obcokrajowiec,
  • wysokość najniższego wynagrodzenie jakie może otrzymać cudzoziemiec wykonujący tę pracę,
  • rodzaj umowy na jaką zatrudniony,
  • wymiar czasu pracy.

Zobacz więcej na temat obowiązków pracodawców w przypadku legalizacji pozwolenia na pracę.

Odpowiedzi na stronie rządowej na temat najczęściej zadawanych pytań dotyczących pozwolenia na pobyt.