Pozwolenia na pracę – Jakie należy złożyć dokumenty?

Pozwolenia na pracę to podstawowy dokument umożliwiający rozpoczęcie legalnej pracy na terytorium Polski. Cudzoziemiec, który przybył do Polski i będzie pracował na podstawie umowy w firmie dla którego Polska jest miejscem prowadzenia formy działalności musi posiadać zezwolenie na pracę. Dzięki uzyskanemu dokumentowi będzie mógł legalnie pracować w kraju.

DLA PRZYPOMNIENIA: Zgodnie z prawem europejskim, cudzoziemiec będący obywatelem UE, Europejskiego Okręgu Gospodrczego lub Szwajcarii nie musi składać dokumentów o pozwolenie na pobyt i pracę. Ma prawo do pobytu oraz podjęcia pracy bez konieczności składania wniosków !!!

Pozwolenie na pracę – informacje o wniosku

O pozwolenie na pracę wnioskuje pracodawca, a nie obcokrajowiec. W składanym wniosku należy podać informacje dotyczące stanowiska, na które chce zatrudnić pracownika, czyli:

  • dane pracodawcy,
  • stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy,
  • wysokość najniższego wynagrodzenia jakie może otrzymać obcokrajowiec wykonując daną pracę,
  • rodzaj umowy (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło),
  • wymiar czasu pracy (w przypadku: umowy o pracę – wymiar etatu, umowy zlecenia – konkretna liczba godzin),
  • czas ważności zezwolenia.

Oprócz tego do wniosku należy dołączyć pozwolenie na pobyt czasowy. W tym przypadku osoba odpowiedzialną za dostarczenie tego dokumentu jest cudzoziemiec.

Obecnie istnieje 6 rodzajów pozwoleń na pracę – A, B, C, D, E, S. Różnią się m. in. procedurami oraz kryteriami ich udzielenia. Informacje szczegółowe na temat pozwoleń, znajdziesz na gov.pl

Kolejną rzeczą jaką trzeba dodać do składanego wniosku, jest potwierdzenie wniesienia opłaty. Jest ona bezzwrotna i wynosi:

  • 50 zł – jeśli obcokrajowca będzie pracował krócej niż 3 miesiące,
  • 100 zł – jeśli obcokrajowca będzie zatrudniony na dłużej niż 3 miesiące,
  • 200 zł – jeśli obcokrajowiec jest delegowany na terytorium Polski z powodu realizacji usługi eksportowej.

Pozwolenia na pracę – Jak złożyć wniosek?

Wniosek można dostarczyć osobiście lub pocztą na adres Wydziału Spraw Cudzoziemców lub elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl.

Pozwolenie na pracę udziela się na konkretny wskazany okres czasu. Maksymalnie są to 3 lata. To pozwolenie można wielokrotnie przedłużać. W przypadku pozwolenia sezonowego ten okres wynosi maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zobacz też: