Księgowość firm zatrudniających cudzoziemców

Księgowość firm zatrudniających cudzoziemców. – Prowadzenie księgowości w firmie, która zatrudnia cudzoziemców wymaga od księgowych dużej wiedzy praktycznej i doświadczenia. Naliczając wynagrodzenie cudzoziemcowi, księgowy musi przede wszystkim pamiętać, że jego pobory określają konkretne przepisy prawa. Mianowicie nie może być ono niższe niż to, które pracodawca zadeklarował w oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub w zezwoleniu na pracę. Pamiętajmy również, że wynagrodzenie obcokrajowca nie może być niższa od płacy minimalnej jeśli została zawarta umowa o pracę. Ponad to pamiętajmy, że umowa zawierana z pracownikiem, nie może gwarantować mu gorszych warunków ochrony, niż ta, którą cudzoziemcy przyznał urząd. Pamiętaj, że zmniejszenie wynagrodzenia w trakcie wykonywania pracy przez cudzoziemca jest surowo zabronione !

Księgowość i rachunkowość firm zatrudniających cudzoziemców.

Kim jest rezydent podatkowy ?

Osoby prowadzące rachunkowość firm zatrudniających obcokrajowców powinny wiedzieć, że ustawy podatkowe będą inaczej traktowały rezydentów a inaczej nie rezydentów. Kim jest rezydent ? Czym jest certyfikat rezydencji podatkowej ? Wyjaśniamy. Rezydent to osoba, która przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Ponad to Polska jest krajem, który stanowi centrum życiowych i gospodarczych podatnika. Prawo mówi, że wystarczy spełnić choć jeden z tych warunków, by zostać uznanym za rezydenta.

Rezydencję podatkową cudzoziemca potwierdza certyfikat rezydencji. Posiadanie certyfikatu rezydencji, oznacza, że faktycznie obcokrajowiec mieszka w Polsce i musi tu płacić podatki.

Pracodawca, który chce prawidłowo rozliczyć cudzoziemca ma obowiązek ustalić, czy obcokrajowiec taki właśnie certyfikat posiada. Wniosek o wydanie certyfikatu składa sam zainteresowany, a nie pracodawca. Szczegóły można sprawdzić na oficjalnej stronie rządowej.

Księgowość firm zatrudniających cudzoziemców. –

Jak rozliczać obcokrajowca ?

Osoba, która posiada certyfikat podlega takim samym zasadom jak obywatele polscy. W praktyce oznacza to, że mogą korzystać z ulg podatkowych, tak jak Polacy. Rozliczając obcokrajowca możemy kierować się zasadami ogólnymi lub ryczałtem. Co ważne musimy przestrzegać zasady unikania podwójnego opodatkowania.

ZUS dla obcokrajowców

Jak mówi ustawa o ubezpieczeniach społecznych obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • są pracownikami,
  • wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej/umowy zlecenie,
  • lub wykonują pracę na podstawie innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się zgodnie z kodeksem cywilnym przepisy dotyczące zleceń.

Zasady te dotyczą także cudzoziemców. O obowiązku ubezpieczeń społecznych decyduje miejsce wykonywania pracy i rodzaj zawartej umowy.

Księgowość firm zatrudniających cudzoziemców –

Co możemy dla Ciebie zrobić ?

  • Podpowiemy jakie dokumenty złożyć do urzędu jeśli zatrudniłeś obcokrajowca na umowę zlecenie, a ten chce opuścić Polskę.
  • Podpowiemy jak zgłosić cudzoziemca do ZUS
  • Pomożemy Ci być na bieżąco ze wszystkimi zmianami przepisów, tak byś przez niewiedzę nie naraził się na konsekwencje finansowe