Czy można zdalnie rekrutować pracownika ?

Czy można zdalnie rekrutować pracownika ? – Rekrutacja zdalna wykorzystywana jest na rynku pracy dość często. Pandemia Covid19 zmusiła działy HR do znalezienia rozwiązania, które zastąpi tradycyjny interview.

Zdalna rekrutacja ma wiele plusów Wirtualne rozmowy ułatwiają angażowanie w rekrutację osób, które mieszkają w innym regionie lub kraju. Ponad to wirtualne spotkania umożliwiają oszczędność czasu. Przyspieszają, zatem cały proces, co cenione jest zwłaszcza w korporacjach, gdzie rekrutacja jest po prostu kolejnym procesem, który musi przebiec możliwie szybko i bez niespodzianek.

Czy można zdalnie rekrutować pracownika ?

Zdalna rekrutacja- jak się do niej zabrać ?

Wbrew pozorom już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej doświadczony rekruter potrafi zadać wiele trafnych pytań weryfikujących predyspozycje kandydata do pracy. z reguły takie rozmowy rekrutacyjne są wcześniej umawiane. Nic nie stoi na przeszkodzie, by cały proces rekrutacji miał zdalną formę. Oprogramowania do obsługi zdalnej umożliwiają przecież nie tylko rozmowę, ale także przesłanie pliku zadania testowego

Czy można zdalnie rekrutować pracownika ? –

Proces rekrutacji zdalnej

Jeśli przechodzimy pomyślnie pierwszą selekcję CV – trzeba przygotować się do kolejnego etapu. Wtedy ustalamy właśnie Ustalasz termin spotkania on-line Często używanymi komunikatorami są Skype, Google Hangouts, WhatsApp, Facebook Messenger i Microsoft Teams. z reguły klikamy w przesłany na e-mail link aktywacyjny, który przeniesie nas do wirtualnego pokoju, gdzie odbędzie się spotkanie.

Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu wirtualnych biur. Zobacz!

Praca zdalna świadczona przez cudzoziemca

Przepisy mówią, że wykonywanie na terenie Polski pracy przez cudzoziemca spoza krajów Unii Europejskiej wymaga zezwolenia na pracę. Miejsce świadczenia pracy przez cudzoziemca nie jest wymienione w samym zezwoleniu na pracę, Jednak we wniosku o zezwolenie na pracę musimy przecież je podać. Tak samo w przypadku wniosku o wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zgodnie z art. 15z5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych inaczej „ustawa covidowa” istnieje możliwość pracy zdalnej cudzoziemców niezależnie od wskazania miejsca wykonywania pracy we wniosku o wydanie zezwolenia lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Taka możliwość istnieje, jeżeli na skutek skorzystania przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, z uprawnień określonych m.in. w art. 3 „ustawy covidowej” (pracy zdalnej) uległy zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone w:

  • zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę,
  • zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • zezwoleniu na pracę,
  • zezwoleniu na pracę sezonową,
  • oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia. Nie musi otrzymać nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.