Jak zatrudnić kierowcę z Ukrainy ?

Jak zatrudnić kierowcę z Ukrainy ? Wśród cudzoziemców, którzy podejmują pracę zarobkową w Polsce, duży odsetek to obywatele Ukrainy. Można przypuszczać że trend ten będzie wzrostowy. Ukraińcy bardzo chętnie zatrudniają się jako kierowcy. Właściciele firm transportowych muszą jednak mieć świadomość, że kierowca ukraiński chcący pracować w Polsce legalnie ma obowiązek przedstawić odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim żądamy zezwolenia na pobyt i dokument potwierdzający prawo do wykonywania pracy.

Konflikt zbrojny na Ukrainie spowodował liberalizację przepisów zezwalających na pobyt Ukraińców w Polsce i pracę. Nowe przepisy znacznie upraszczają formalności związane z legalizacją pobytu Ukraińców, ale to jednak nie wszystko.

Aby podjąć pracę jako kierowca Ukrainiec musi zostać zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie. Pamiętajmy że umowa ta musi być zrozumiała dla obcokrajowca. Kolejnym ważnym punktem w procesie zatrudnienia jest uzyskanie świadectwa kierowcy. Taki dokument na wniosek pracodawcy wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego. Świadectwo to potrzebne jest w przypadku kierowcy międzynarodowego. – To dokument uprawnia kierowcę do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy. Świadectwo wymagane jest w przypadku zatrudniania pracowników spoza Unii Europejskiej. Zadaniem kierowcy jest posiadanie jego oryginału w trakcie wykonywania transportu międzynarodowego i okazywanie go w razie kontroli ITD lub innemu upoważnionemu funkcjonariuszowi.

Jak zatrudnić kierowcę z Ukrainy ?

Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu wirtualnych biur. Zobacz!

Jak zatrudnić kierowcę z Ukrainy ? –

Prawo jazdy C+E dla Ukraińca

Pozyskanie kopii lub dowodu na posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E z organu wydającego dokument w Ukrainie, bardzo często jest niemożliwe. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie , zastosowano wiele udogodnień wobec Ukraińców. Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie obowiązuje do 185 dni od momentu rozpoczęcia pobytu w Polsce), jazda bez prawa jazdy jest niemożliwa. Dlatego w przypadku braku lub wygaśnięcia zagranicznego prawa jazdy, do niedawna należało zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje kierowcy. Pojawiła się jednak propozycja Komisji Europejskiej o zniesieniu obowiązku konieczności wymiany prawa jazdy na unijne, a nawet ponownego zdawania egzaminu.