Zatrudnienie pracownika tymczasowego

Zatrudnienie pracownika tymczasowego – Wiele państw europejskich dotkliwie odczuwa brak pracowników. Widoczne jest to bardzo w przypadku prac sezonowych. Problem ten dotyczy także i polskich pracodawców, dlatego skodyfikowano ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, aby ułatwić proces zatrudniania. W Polsce powstało wiele agencji, które zajmują się rekrutacją pracowników tymczasowych oraz ich zatrudnianiem. Agencji można zlecić także obsługę kadrowo-płacową oraz zakwaterowanie obcokrajowców. Te usługi leasingu pracowniczego skutecznie odciążają pracodawców.

Zatrudnienie pracownika sezonowego

Praca tymczasowa czyli wynajem pracowników z agencji pośrednictwa pracy to rozwiązanie, które daje wiele korzyści zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy. Pracownik sezonowy często pracuje w elastycznych godzinach, co ważne jest gdy musi połączyć pracę zarobkową z nauką czy innymi obowiązkami

Pracodawco – jeśli, więc chcesz uniknąć zawirowań związanych z zatrudnianiem, zwłaszcza obywateli innego kraju, skorzystaj z usług agencji pracy. Jej specjaliści czuwają nad całością procesu rekrutacji, zatrudniania i rozliczania wypożyczonego pracownika.

Zatrudnienie pracownika sezonowego. – Praca tymczasowa przepisy

Wspomniana wyżej ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – także obywateli innych krajów, reguluje zasady na jakich pracodawca może zatrudnić pracowników sezonowych.

  • Maksymalny czas zatrudnienia pracownika tymczasowego;
  • Sposób naliczania urlopu wypoczynkowego;
  • Obowiązki pracodawcy; Wymienione prace, których nie mogą wykonywać tacy pracownicy.

Między agencją pracy a pracownikiem sezonowym zawierana jest umowa o pracę tymczasową. Będzie to okres nie dłużej niż 18 miesięcy, w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Umowa musi zawierać dane pracodawcy, miejsce zatrudnienia pracownika sezonowego, stanowisko lub zlecone czynności oraz wysokość wynagrodzenia.

Zwróćmy uwagę, że ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, wskazuje jasno na pewien fakt. Podkreśla, że pracownik tymczasowy nie może być traktowany gorzej w zakresie warunków pracy i płacy, niż pracownik etatowy, który zajmuje to samo lub zbliżone stanowisko. O tym, że umowa musi być zrozumiała dla obcokrajowca piszemy w zakładce oferta.

Pracownik sezonowy z Ukrainy

Obywatele Ukrainy oraz ich małżonkowie którzy wjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku i zamierzają w niej pozostać, mogą świadczyć pracę sezonową, bez żadnych pozwoleń.

W tym wypadku nie ma również konieczności składania oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Pracodawca musi jedynie powiadomić właściwy urząd pracy o zatrudnieniu cudzoziemca. Ma na to 14 dni,

Jeśli zatrudniasz do wykonywania prac sezonowych obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Rosji, to składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową nie musisz dołączać informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy. – Mówimy tu oczywiście o teście rynku pracy.

Kiedy warto postarać się o zezwolenie wielosezonowe ?

Warto złożyć wniosek do starosty o wydanie zezwolenia wielosezonowego w kilku sytuacjach. Jeśli chcesz zatrudniać systematycznie cudzoziemców z wymienionych wyżej państw. Ważne, czy w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, co najmniej raz powierzyłeś wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. W takim przypadku starosta może wpisać twój wniosek do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, w ciągu nie więcej niż trzech kolejnych lat kalendarzowych

Zatrudnienie pracownika tymczasowego. – Pomożemy Ci sprostać wszystkim formalnością. Mamy także duże doświadczenie w prowadzeniu wirtualnych biur.