Prognozy rynku pracy 2023

Prognozy rynku pracy. Rynek pracy w Polsce kształtują najróżniejsze czynniki. Przede wszystkim wpływ na niego mają kwestie społeczne, jak dostęp do powszechnej edukacji, średnia długość życia czy rozwój medycyny. Jednakże w dużej mierze rynek pracy kształtują również czynniki ekonomiczne, np. popularność ekonomii współdzielenia. Niewątpliwie w ekonomię współdzielenia wpisują się wirtualne biura, które bazują na współdzieleniu przestrzeni biurowej, a które są przedmiotem naszego zainteresowania. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu wirtualnych biur. Zobacz!

Ponadto wskazuje się na to, że wpływ na rynek pracy mają także czynniki środowiskowe (dla przykładu – zmiany klimatyczne), polityczne i technologiczne. Według prognoz rynek pracy zostanie zdominowany właśnie przez te ostatnie – technologiczne. Mam na myśli rozwój procesów związanych z robotyzacją, automatyzacją i wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Niektóre zawody, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji, zaczną zanikać. Czym to może być spowodowane? Przede wszystkim popularyzacją systemów działających w oparciu o sztuczną inteligencję i automatyki.

Instytut Analiz Rynku Pracy na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opracował raport „Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy”.  Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Pracodawco, poznaj swoje obowiązki!

Charakterystyka rynku pracy w Polsce

Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w czerwcu 2022 r. wyniosła 4,9%. W porównaniu z majem 2022 r. spadła o 0,2 p.p.

Zgodnie z danymi z czerwca, w urzędach pracy było zarejestrowanych 818 tys. bezrobotnych. W porównaniu z majem 2022 r. ich liczba spadła o 32,2 tys. Wśród bezrobotnych przeważały kobiety – 448 tys. w stosunku do 369,9 tys. mężczyzn. Jednocześnie spadła liczba ofert pracy – pracodawcy zgłosili do urzędów 96,2 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 10 tys. mniej niż w maju 2022 r. i 21,6 tys. mniej niż rok wcześniej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 r. wyniosło 6554,87 zł. W porównaniu z majem 2022 r. wzrosło
o 2,4%, a rok do roku – o 13%.

Jakie są prognozy na rok 2023?

Mimo rekordowo wysokiej stopy zatrudnienia oraz niskiego poziomu bezrobocia, rynek pracy również zostanie dotknięty. Według NBP stopa bezrobocia wzrośnie do ok. 5% z obecnych 2,9%. Ponadto szczyt inflacji według projekcji przypaść ma na I kwartał 2023 roku na poziomie niemal 19%. 

Nie ulega wątpliwości, że coraz więcej pracodawców rekrutuje cudzoziemców. Dodatkową zachęta do skorzystania z tej możliwości są także przepisy ułatwiające zatrudnianie uchodźców z Ukrainy.

Według danych „Barometru polskiego rynku pracy 2022” Personnel Service. już co trzecia polska firma zatrudnia pracowników z Ukrainy, w ciągu roku wzrost w tej grupie wyniósł 6%. Prognozuje się, że tendencja ta będzie wzrostowa.