Tag: Pracodawco poznaj swoje obowiązki !

Pracodawco poznaj swoje obowiązki !

przez Renata Stępień

Pracodawco poznaj swoje obowiązki ! – Zanim zatrudnisz cudzoziemca, Powierzanie pracy cudzoziemcom jest szczególnie sprawdzane przez instytucje powołane do kontroli warunków pracy i zatrudnienia w Polsce. Chodzi przede wszystkim o Państwową Inspekcję Pracy. Jeśli zatrudniasz w firmie obcokrajowca PIP na pewno w trakcie kontroli zapyta o legalność jego pobytu i pracy w Polsce. Przede wszystkim…