Kiedy potrzebujesz niebieskiej karty ?

Kiedy potrzebujesz niebieskiej karty ? – Obecnie polski rynek pracy przeżywa niedobór pracowników. Co więcej, nie chodzi tylko o zatrudnienie do prac prostych, nie wymagających szczególnych kwalifikacji. Przeżywamy dramatyczny brak specjalistów. Mówimy tu o pielęgniarkach, lekarzach, dentystach, technikach radiologii, czy programistach. Brakuje także inżynierów budownictwa i wielu innych specjalistów, szczególnie z wykształceniem technicznym. Pytanie brzmi: Czy do takich profesji można zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu, choćby z Ukrainy ?

Specjaliści potrzebni od zaraz !

Na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej co roku powstaje raport o zawodach deficytowych, czyli takich, w których trudno znaleźć ręce do pracy. Poniżej przeczytasz w jakich zawodach pracodawcom trudno znaleźć fachowca.

 • branża budowlana: betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani,
 • branża medyczno-opiekuńcza: fizjoterapeuci i masażyści, lekarze, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, psycholodzy i psychoterapeuci,
 • branża produkcyjna: elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, operatorzy obrabiarek skrawających, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, ślusarze,
 • branża transportowa: kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierzy, mechanicy pojazdów samochodowych,
 • branża finansowa: samodzielni księgowi, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • branża edukacyjna: nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych,
 • branża spożywczo-gastronomiczna: kucharze, piekarze.

Jak widzimy część z tych profesji wymaga uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych. Są to kwalifikacje, które uzyskujemy w ramach kształcenia na poziomie studiów wyższych. Równoważne jest co najmniej pięcioletnie doświadczenie niezbędne do wykonywania pracy określonej w umowie o pracę lub w ofercie pracy.

Kiedy potrzebujesz niebieskiej karty ?

Niebieska karta

Niebieska karta pozwala na legalny pobyt i pracę dla cudzoziemców posiadających wysokie kwalifikacje. Rozwiązanie to ma na celu uzupełnienie niedoborów kadrowych. O niebieską kartę musi postarać się sam cudzoziemiec. Należy złożyć wniosek do Urzędu Wojewódzkiego. Do tego dokumentu załączamy przede wszystkim umowę o pracę, dzieło lub zlecenie na okres, co najmniej roku.

 • Ponad to załączamy dokumenty potwierdzające wysokie kwalifikacje, czyli na przykład dyplom ukończenia uczelni wyższej, uprawnienia do wykonywania zawodu – w przypadku zawodów regulowanych.
 • Niezbędna jest tu informacja starosty, czyli test rynku pracy. O szczególnych okolicznościach, gdy test nie jest konieczny przeczytasz w zakładce oferta.
 • Konieczne jest także dołączenie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne.
 • W szczególnych wypadkach załączamy zgodę na wykonywanie pracy, zajmowanie określonego stanowiska lub podjęcie działalności gospodarczej.

Obowiązki pracodawcy

Musimy pamiętać, że przyjęcie do pracy cudzoziemca na podstawie niebieskiej karty wiąże się z odpowiednimi warunkami pracy, czyli stosownym wynagrodzeniem. Nie może być ono zaniżone. Ile musi wynosić wynagrodzenie ? Kwota wymaganych zarobków to, co najmniej, 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia. Bez żadnego problemu wyręczymy Cię w dopełnieniu wszelkich formalności, założymy także spółkę prawa handlowego w Polsce. Pomożemy także Twojemu pracownikowi.

Możemy Wam też udostępnić wirtualne biuro połączone z coworkingiem i obsługą poczty. Posiadamy wirtualne biura w najważniejszych miastach w Polsce.

Kiedy potrzebujesz niebieskiej karty ? –

Obowiązki pracownika

Co ważne Niebieską kartę wydaje się nie dłużej niż na okres trzech lat. Zmiana pracodawcy wiąże się z koniecznością starania się o nową niebieską kartą, gdyż dokument ten jest ściśle powiązany z konkretnym pracodawcą. Co więcej jeśli cudzoziemiec straci pracę musi w ciągu 15 dni powiadomić o tym fakcie Urząd Wojewódzki